< Tornar
>
    Atzavara 73x92 cm.          Ref. 13C4